מדעי הרוח – תזה בספרות

 

תזה לדוגמא בספרות

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)book pile

נושא התזה: מעמד האישה בספריה של                            

תיאור התזה: ניתוח וסקירה של מעמדה של האישה כפי שהוא בא לידי ביטוי בספריה של                          

תקציר התזה: סקירת מעמד האישה בתקופת                             לעומת מקומה של האישה כפי שהוא משתקף בין היתר בספרים                            ו                           . בעבודה זו נבדקים השינויים שחלו במעמד האישה באותה תקופה, זכויותיה במשפחה ובחברה, התדמית שלה בעיני העולם ומשפחתה אל מול רגשותיה ועולמה הפנימי.

 

תוכן העניינים:

1. הקדמה

2. רקע תרבותי והסטוריה – מעמדה של האישה בתקופת                     

3.                              

4. סקירת מעמד האישה בספריה המוקדמים של                     

4.1 מעמדה בחברה

4.2 המעמד בתוך המשפחה המורחבת

4.3 המעמד בתוך המשפחה הגרעינית

4.4 מערכת היחסית של האישה עם בן זוגה

4.5 התיחסות לגוף האישה

4.6 תפקידה ופעילותה של האישה בחיי היומיום.

5. סקירת מעמד האישה בספריה המאוחרים של                      

5.1 מעמד האישה בחברה

5.2 מעמדה של האישה במשפחה המורחבת

5.3 יחסה של המשפחה הגרעינית לאישה

5.4 יחסיה של האישה עם בן זוגה

5.5 היחס לגופה של האישה

5.6 האישה בחיי היומיום

6.                           

7.                                     

8. השוואת מעמדה של האישה באותה תקופה לעומת המעמד בספריה של                    

8.1                                  

8.2                            

9. סיכום ומסקנות

10. ביבליוגרפיה

מדעי החברה – סמינריון בסוציולוגיה

עבודת סמינריון לדוגמא בסוציולוגיה

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

נושא הסמינריון: אלימות במערכת החינוך בדגש בתי ספר תיכון

שאלות המחקר: הסיבות לתופעת אלימות במערכת החינוך והשפעתםכתיבת עבודות לסטודנטים

מטרת העבודה: לימוד וחקירה של השלכות אלימות תלמידים, הגורמים להם והמאפיינים.

תקציר העבודה:

העבודה מתרכזת סביב שכבת הגיל של בתי ספר תיכוניים, תדון במדיניות וטקטיקות של הצוות החינוכי בהתמודדות עם תופעת האלימות, אסטרטגיות של הצוות החינוכי.

המטרה היא להצביע ולהציע דרכי טיפול להתמודדות וקביעת המלצות למדיניות מתוך מטרה להפחית את התופעה.

תוכן עניינים

1. מבוא

1.1. סקירת הספרות

1.2. הגדרות מונחים

2. התפתחות השפיטה _______ נוער

3. אלימות אצל בני נוער

3.1. סיבות ___________ אלימות בביה”ס

3.1.1. מאפייני התלמיד ___________

3.2. אלימות הנובעת ______________

3.3. משתנים אישיותיים ______________ על אלימות

3.3.1. אלימות הגובלת בעבריינות

4. מניעת אלימות

4.1. פתרונות בצורת _____________

4.2. הבעת רגשות כחלק _______________ בלבד.

5. מתודולוגיה

5.1. שיטת המחקר

5.2. שדה המחקר

5.3. אוכלוסיית המחקר

5.4. כלי המחקר

6. איסוף ועיבוד הנתונים

6.1. ממצאי המחקר

6.1.1. תאור בית הספר הנחקר

6.1.2. מאפייני האלימות בבית הספר

6.1.3. גורמי האלימות

6.1.4. דרכי הטיפול במקרי אלימות בבית הספר

7. פעילות חינוכית למניעת אלימות

7.1. הכשרת הצוות ____________ באלימות

7.2. סדנאות והרצאות לילדים

8. דיון

9. המלצות

10. סיכום

11. ביבליוגרפיה

נספחים

ראיון עם המורה ____________

ראיון עם התלמיד __________

ראיון עם המנהלת _____________

ראיון עם רכזת המשמעת ____________

מדעי החברה – סמינריון בכלכלה

עבודת סמינריון לדוגמא בכלכלה כתיבת סמינריון בתשלום 1

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

נושא הסמינריון: אפליית עולים מול צברים בתחום השכר בשוק העבודה בישראל

תיאור הסמינריון: בדיקה ותיאור של המצב הקיים מבחינת השכר בקרב הצברים מול העולים החדשים ובחינת המשתנים השונים המשפיעים על גובה השכר.

תקציר הסמינריון: העבודה כוללת סקירה של פערי השכר והגורמים השונים לפערים אלו, כגון השכלה, מדינות המוצא, אפשרויות קידום, מיקום גאוגרפי, ותק בארץ, סוג המקצוע, מידת                        והאופן בו הם משפיעים באופן ישיר או עקיף על גובה השכר ופערי השכר בין העולים לבין הצברים.

 

תוכן העניינים:

1. הקדמה

2. נתוני רקע

2.1 מעמד העולים בישראל מהעליות השונות

2.2 מצב ה                               

2.3 הסיבות ל                         

2.4 הגישות ה                       וה                           

2.5 מיתוס השוויון

3. שילוב העולים החדשים בשוק העבודה בישראל

3.1 סקירת מצב

3.2 שיעור ה                              בכח העבודה

4. הגורמים המשפיעים על שילוב העולים וגובה השכר

4.1 מדינות המוצא

4.2 ותק בארץ

4.3                            

4.4 ענף ותחום תעסוקתי

4.5 מגזר ציבורי לעומת מגזר פרטי

4.6 השכלה

4.7 מיקום גאוגרפי

4.8                           

4.9 היקף המשרה

5. הטעם לפערי השכר – אפליה או שוני אוביקטיבי

5.1 השוני – בשל אפליה?

5.2 הסברים אפשריים אובייקטיביים לשוני בשכר

5.3 הגורמים ה                               

6.                                    

7. הטעמים להיווצרות האפליה בשכר בשוק הישראלי

8. אפלייה מתקנת

9. המדיניות הממשלתית בנושא אפליית עולים בשוק העבודה

9.1 ההסדר החקיקתי

9.2 מדיניות הממשלה

9.3 גישת פסיקת בתי המשפט

9.4 הסדרי ה                             

10.                                   

11. סיכום ומסקנות

12. ביבליוגרפיה

מדעי הטבע – עבודת גמר בביולוגיה

עבודת גמר לדוגמא בביולוגיה

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

 נושא העבודה: השפעת צריכת אלכוהול על גוף האדםmarker on book

תאור עבודת הגמר: ידוע שאלכוהול מזיק לבריאות. בעבודה זו נבדקו שאלות רלוונטיות, כגון: האמנם צריכת אלכוהול מזיקה לבריאות? אם אמנם כן – מהי הכמות המזיקה לגופנו? מהן השפעותיה של צריכת האלכוהול על הגוף? האם יש דרך, מינון או זמן מועדף לצריכה? האם צריכת האלכוהול קשורה למצבים מסויימים או למחלות שונות, ואם כן – כיצד.

תקציר העבודה: בעבודה זו נסקרו מבחר מקורות מידע ומחקרים אודות השפעת האלכוהול על גוף האדם במגוון מצבים, כמויות ומינונים, ולפיהם גובשו המלצות בדבר צריכת האלכוהול המומלצת, לרבות תשובות לשאלות כמו מתי, כמה, איך, איזה, ועוד.

 

תוכן עניינים:

1. מבוא

2. מהו אלכוהול

3.                               בקשר לאלכוהול

4.                                      

5. מינונים של אלכוהול במשקאות ומזונות שונים

6. השפעת האלכוהול על גוף האדם

6.1                                       

6.2 גורמי                            

7. הגורמים השונים המשפיעים על שוני בהשפעת אלכוהול על אנשים שונים

7.1 כמות האלכוהול ומינונו

7.2 סוג האלכוהול

7.3 שעת צריכת האלכוהול

7.4 גיל צרכן האלכוהול

7.5 גורם ה                      

7.6 מינו של צרכן האלכוהול

7.7                                                

8. התמכרות לאלכוהול

9. השפעת האלכוהול על מצבים מנטליים שונים

10. הקשר בין אלכוהול לבין                        

11. הקשר בין צריכת אלכוהול להריון ולידה

12. הקשר בין                     לבין צריכת אלכוהול

13. הקשר בין צריכת אלכוהול למחלות ובעיות גופניות

14. השפעת צריכת אלכוהול על                          

15.                            

16. סיכום ומסקנות

17. ביבליוגרפיה

18. נספחים

מדעי הרוח – סמינריון באומנות

עבודת סמינריון לדוגמא באומנות

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

נושא הסמינריון: ניתוח פסלו                       של הפסל האיטלקי 

תיאור הסמינריון: בחינת פסלו המפורסם והאלמותי                   מול פסלים מאפיינים אחרים מתקופת הרנסנס של הפסל האיטלקי                             ובחינת ההתפתחות האמנותית של הפסל לאורך תקופת עבודתו.

תקציר הסמינריון: כתיבת סמינריון בתשלום 2

                                   , אולי המפורסם והמוכשר ביותר מבין הפסלים שיצרו באיטליה בתקופת הרנסנס, פיסל בשלהי ימיו את הפסל המפורסם                              המוצב היום במוזיאון לאמנות ברומא. בסמינריון זה נבחן את הפסל בראי התקופה ולאור יצירותיו האחרות של הפסל.

 

תוכן הענייניים:

1. מבוא

2. האומן                                         

2.1 אישיותו של האומן וקורות חייו.

2.2 יצירותיו של האומן.

3. הפסל                                

3.1 תיאור הפסל

3.2                              

3.3 השוואת הפסל ליצירותיו האחרות של האומן

4. תקופת הרנסנס

5. פסלים בתקופת הרנסנס

6.                                 

7.                                     

8. ביקורותיהם של                                                

9.                                      

10. חוות דעת אישית

11. סיכום ומסקנות

12. ביבליוגרפיה

13. נספחים

מדעי הרוח – סמינריון בהיסטוריה

סמינריון לדוגמא בהיסטוריה

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)sphinx open books

נושא הסמינריון: מערכת היחסים בין צרפת לבין בריטניה.

תיאור הסמינריון: בדיקת מערכת היחסים הסבוכה וההפכפכה שבין הממלכה המאוחדת של בריטניה לבין צרפת במהלך התקופות השונות עד לכינון יחסי השלום ביניהן, סקירת המלחמות ביניהן, הסכמי השלום והגורמים שהשפיעו על היחסים בין המדינות.
תקציר העבודה: בעבודה זו נבחנים התהליכים והשלבים השונים שעברו על מערכת היחסים שבין שתי המדינות לאורך התקופות השונות בהסטוריה, המאפיינים השונים של כל תקופה, הגורמים להתדרדרות היחסים ביניהן ולעלייתם לאחר מכן עד לכינון היחסים הדיפלומטיים ביניהן בימינו.

 

תוכן עניינים:

1. הקדמה

2. הגורמים לסכסוך בין אנגליה לצרפת בתקופות השונות

2.1 היחסים בין המדינות בשנים                                

2.2 היחסים בין המדינות מאז פרוץ מלחמת                    ועד                

2.3 היחסים בין המדינות בשנים                                

2.4 צרפת ואנגליה בתקופת                                    

2.5 יחסי צרפת ואנגליה במהלך מלחמות העולם.

3. הגורם המדיני

4. הגורם הדתי

5. הגורמים הפנימיים בתוך המדינות

6.                                  

7. השפעתם של                            ביחסים בין המדינות

8. התערבותם של                             

9. טיבה של מערכת היחסים הנוכחית בין המדינות.

10. מדיניותם של                               

11. סיכום ומסקנות

12. ביבליוגרפיה

13. נספחים

מדעי הטבע – עבודת גמר בגיאוגרפיה

globe on bookעבודת גמר לדוגמא בגיאוגרפיה

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

נושא העבודה: רומניה במאה ה-21 ומגמת ההגירה מהכפר לעיר

תאור עבודת הגמר: סקירה הסטורית של תהליך ההגירה והעיור ברומניה עד למאה ה-21, הגורמים, המניעים, המגמות והתוצאות בשטח.

 

תוכן הענינים

1. מבוא

2. רקע עובדתי הסטורי

3. הגורמים לתהליך ההגירה מהכפר לעיר

3.1 גורמי                            

3.2 הגורם ה                             

3.3 ההשפעה ה                            

3.4 המניע ה                                         

4. מדיניות                           בשנים                            

5. יעדי ההגירה המרכזיים והשיקולים לבחירתם

6. מוצאם ומאפייניהם של הכפריים המהגרים

7.                                    

8. מאפייני ההגירה

9. תהליך העיור ברומניה מול                                  

10. תוצאות הליך העיור – הצלחתו וכשלונותיו

10.1. קליטתם של המהגרים בערים הגדולות

10.2. שינויים ב                       כתוצאה מהליך העיור

10.3. מצב התעסוקה של המהגרים בעיר

10.4 ילדי המהגרים ומערכת החינוך וההשכלה

10.5                               

10.6 השפעת ההגירה מהכפרים על הכפרים שנעזבו

11. בחינת המגמה ההפוכה של הגירה מהעיר לכפר

12.                                          

13. הפאן החוקי של הליך ההגירה

14. מדיניות ה                                  

15. סיכום

16. מסקנות

17. ביבליוגרפיה

מדעי החברה – סמינריון בקרימינולוגיה

עבודת סמינריון לדוגמא בקרימינולוגיה

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

נושא הסמינריון: הגירה והשפעתה על עבריינות

תאור הסמינריון: מתן סקירה רחבה של גורמים להגירה, בדיקת קיום קשר סיבתי שינוי ברמת הפשיעה להגירה, בחינת הקשר בין פשיעה להגירה לאוכלוסיית העולים.

מתן תוקף לממצאים תוך הסתמכות על תיאוריות מתחום הקרימינולוגיה. כתיבת עבודות סמינריוניות בתשלום

תקציר הסמינריון :

העבודה כוללת גישות שונות הבוחנות אפשרות של קיום קשר בין רמת פשיעה באוכלוסיה מסויימת (עולים חדשים ממדינות חבר העמים) ובחינת אפשרויות שונות לקיום קשר כזה. העבודה פותחת בסקירה מקיפה של עבודות קודמות שנעשו בתחום, סקירה של מגמות בהגירה, נתונים על שיעורי פשיעה, ובחינת הסברים שונים מתחום הכלכלה, תרבות, פסיכולוגיה ועוד לקיום קשר כזה.

העבודה סוקרת _____________ בעקבותיהם יצירה ____________________ בקרב מהגרים ____________________________________ עולם הפשע, כמו כן _________________ מאפייניה ______________ במשך השנים, _______________ מייחד ______________ בישראל כמדינה קולטת עליה.

 

תוכן עניינים

תקציר

1. תופעת ההגירה

1.1. _________

1.2. סוגי ___________

2. _________ אירופה

2.1. חוקי ______________

2.2. גורמי _________

2.3. _____________

2.4. _____________

2.5. ___________ העליה

3. קרימינולוגיה – בראי האקדמיה

3.1. ____________

3.2. פשיעה __________

3.3. ____________ פשיעה

3.4. ___________ קרימינולוגיה

3.4.1. תיאוריות ביולוגיות

3.4.1.1. פשע ותורשה

3.4.2. __________________

3.4.2.1. התיאוריה של פרויד

3.4.2.2. __________________ קולברג

3.4.2.3. תיאורית __________________ אישיים בין __________________

3.4.2.4. תיאורית הלמידה

3.4.3. __________________

3.4.4. תיאוריות אקולוגיות __________________ עבריינית

3.4.4.1. אסכולת __________________ חברתי

3.4.4.2. __________________

3.4.4.3. מרתון – תיאורית האנומיה

3.4.5. תיאוריות של תת תרבות ותיאוריות של הזדמנויות

3.4.5.1. __________________

3.4.5.2. __________________

3.4.6. __________________ דיפרנציאלית ו__________________ חברתית

3.4.6.1. סאתרלנד – תיאורית האיגוד הדיפרנציאלי

3.4.6.2. __________________אקרס – תיאורית הלימוד הדיפרנציאלי

3.4.6.3. דניאל גלזר – תיאורית זיהוי דיפרנציאלי ורצון דיפרנציאלי

3.4.6.4. הירשי – תיאורית השליטה

3.4.6.5. ___________ – תיאורית איזון השליטה

3.4.6.6. ________ וטרוויס – תיאורית שליטה _________

3.4.7. תיאורית התיוג

3.5. מדידה __________________ וסטייה בישראל

3.5.1. עיבוד נתוני המשטרה

3.5.2. פשיעה לא מדווחת

3.5.3. נתונים אודות המתלונן

3.5.4. מבנה __________________ הזמן

3.5.5. הכנסת שינויים __________________ פרסומם

3.5.6. סוג התיקים המובאים, __________________ בחשבון בדו”ח

3.5.7. תיקים גלויים

3.5.8. החלוקה לפי עבירות __________________

3.5.9. פילוח __________________

3.5.10. __________________ אינו מפורט דיו

3.6. נתוני השב”ס __________________

3.7. סקירת פסקי דין __________________

4. פשיעה והגירה

4.1. __________________ מהגרים

4.2. הקף התופעה ב__________________

4.3. פשיעה בקרב בני נוער __________________

5. סיכום ודיון

6. ביבליוגרפיה

 

משפטים – סמינריון במשפט עברי

עבודת סמינריון לדוגמא במשפט עברי

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

נושא הסמינריון: הסגרת עבריינים בראי המשפט העברי.open books

תיאור הסמינריון: הסמינריון בוחן את סוגיית הסגרת העבריינים בהיבטים השונים ובראי המשפט העברי.

תקציר הסמינריון: באמצעות הכלי של הסגרת עבריינים בין מדינות, הן מסוגלות לשתף פעולה באופן מיטבי בלוחמה בעבריינות ובפשע הבינלאומי. בעבודה זו נבחנת הסטוריית הסגרת הפושעים, אופיה, מטרותיה וטיבה לאור ההסטוריה, לרבות בראי המשפט העברי ולאור חוקי היסוד של מדינת ישראל, והמסקנות העולות מהשוואת הגישות השונות.

 

תוכן העניינים:

1. פתיחה

1.1 הקדמה

1.2 מבוא תיאורטי

1.3 משפט השוואתי

2. הסגרת עבריינים בראי המשפט העברי

2.1 היחס בתנ”ך ל                                  

2.2 דעתם של חז”ל ל                               

2.3 הפרשנות במקורות                                              

3. ההסגרה במשפט הישראלי

3.1 אופיו של ההליך.

3.2 הבסיס ה                      של הליך ההסגרה

3.3 האספקים של הליך ההסגרה מול המשפט הבינלאומי

3.4 ההסגרה בראי חוקי היסוד

3.5                                       

3.6 השיקולים והטעמים של הליך ההסגרה

3.7                                               

3.8 ההסטוריה החקיקתית של הליך ההסגרה

3.9 המסגרת הנורמטיבית של ההסגרה

3.10 הליך ההסגרה בראי בג”צ

4.                               במשפט הישראלי ביחס למשפט העברי

5. דעתו של כבוד השופט                              בפרשת                        

6. סוגיית ההסגר לפי שיטת כבוד הרב                                   

7.                                               

8. סיכום ומסקנות

9. ביבליוגרפיה ומקורות