מדעי הרוח – תזה בספרות

 

תזה לדוגמא בספרות

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)book pile

נושא התזה: מעמד האישה בספריה של                            

תיאור התזה: ניתוח וסקירה של מעמדה של האישה כפי שהוא בא לידי ביטוי בספריה של                          

תקציר התזה: סקירת מעמד האישה בתקופת                             לעומת מקומה של האישה כפי שהוא משתקף בין היתר בספרים                            ו                           . בעבודה זו נבדקים השינויים שחלו במעמד האישה באותה תקופה, זכויותיה במשפחה ובחברה, התדמית שלה בעיני העולם ומשפחתה אל מול רגשותיה ועולמה הפנימי.

 

תוכן העניינים:

1. הקדמה

2. רקע תרבותי והסטוריה – מעמדה של האישה בתקופת                     

3.                              

4. סקירת מעמד האישה בספריה המוקדמים של                     

4.1 מעמדה בחברה

4.2 המעמד בתוך המשפחה המורחבת

4.3 המעמד בתוך המשפחה הגרעינית

4.4 מערכת היחסית של האישה עם בן זוגה

4.5 התיחסות לגוף האישה

4.6 תפקידה ופעילותה של האישה בחיי היומיום.

5. סקירת מעמד האישה בספריה המאוחרים של                      

5.1 מעמד האישה בחברה

5.2 מעמדה של האישה במשפחה המורחבת

5.3 יחסה של המשפחה הגרעינית לאישה

5.4 יחסיה של האישה עם בן זוגה

5.5 היחס לגופה של האישה

5.6 האישה בחיי היומיום

6.                           

7.                                     

8. השוואת מעמדה של האישה באותה תקופה לעומת המעמד בספריה של                    

8.1                                  

8.2                            

9. סיכום ומסקנות

10. ביבליוגרפיה