מדעי החברה – סמינריון בסוציולוגיה

עבודת סמינריון לדוגמא בסוציולוגיה

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

נושא הסמינריון: אלימות במערכת החינוך בדגש בתי ספר תיכון

שאלות המחקר: הסיבות לתופעת אלימות במערכת החינוך והשפעתםכתיבת עבודות לסטודנטים

מטרת העבודה: לימוד וחקירה של השלכות אלימות תלמידים, הגורמים להם והמאפיינים.

תקציר העבודה:

העבודה מתרכזת סביב שכבת הגיל של בתי ספר תיכוניים, תדון במדיניות וטקטיקות של הצוות החינוכי בהתמודדות עם תופעת האלימות, אסטרטגיות של הצוות החינוכי.

המטרה היא להצביע ולהציע דרכי טיפול להתמודדות וקביעת המלצות למדיניות מתוך מטרה להפחית את התופעה.

תוכן עניינים

1. מבוא

1.1. סקירת הספרות

1.2. הגדרות מונחים

2. התפתחות השפיטה _______ נוער

3. אלימות אצל בני נוער

3.1. סיבות ___________ אלימות בביה”ס

3.1.1. מאפייני התלמיד ___________

3.2. אלימות הנובעת ______________

3.3. משתנים אישיותיים ______________ על אלימות

3.3.1. אלימות הגובלת בעבריינות

4. מניעת אלימות

4.1. פתרונות בצורת _____________

4.2. הבעת רגשות כחלק _______________ בלבד.

5. מתודולוגיה

5.1. שיטת המחקר

5.2. שדה המחקר

5.3. אוכלוסיית המחקר

5.4. כלי המחקר

6. איסוף ועיבוד הנתונים

6.1. ממצאי המחקר

6.1.1. תאור בית הספר הנחקר

6.1.2. מאפייני האלימות בבית הספר

6.1.3. גורמי האלימות

6.1.4. דרכי הטיפול במקרי אלימות בבית הספר

7. פעילות חינוכית למניעת אלימות

7.1. הכשרת הצוות ____________ באלימות

7.2. סדנאות והרצאות לילדים

8. דיון

9. המלצות

10. סיכום

11. ביבליוגרפיה

נספחים

ראיון עם המורה ____________

ראיון עם התלמיד __________

ראיון עם המנהלת _____________

ראיון עם רכזת המשמעת ____________