מדעי הרוח – סמינריון בהיסטוריה

סמינריון לדוגמא בהיסטוריה

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)sphinx open books

נושא הסמינריון: מערכת היחסים בין צרפת לבין בריטניה.

תיאור הסמינריון: בדיקת מערכת היחסים הסבוכה וההפכפכה שבין הממלכה המאוחדת של בריטניה לבין צרפת במהלך התקופות השונות עד לכינון יחסי השלום ביניהן, סקירת המלחמות ביניהן, הסכמי השלום והגורמים שהשפיעו על היחסים בין המדינות.
תקציר העבודה: בעבודה זו נבחנים התהליכים והשלבים השונים שעברו על מערכת היחסים שבין שתי המדינות לאורך התקופות השונות בהסטוריה, המאפיינים השונים של כל תקופה, הגורמים להתדרדרות היחסים ביניהן ולעלייתם לאחר מכן עד לכינון היחסים הדיפלומטיים ביניהן בימינו.

 

תוכן עניינים:

1. הקדמה

2. הגורמים לסכסוך בין אנגליה לצרפת בתקופות השונות

2.1 היחסים בין המדינות בשנים                                

2.2 היחסים בין המדינות מאז פרוץ מלחמת                    ועד                

2.3 היחסים בין המדינות בשנים                                

2.4 צרפת ואנגליה בתקופת                                    

2.5 יחסי צרפת ואנגליה במהלך מלחמות העולם.

3. הגורם המדיני

4. הגורם הדתי

5. הגורמים הפנימיים בתוך המדינות

6.                                  

7. השפעתם של                            ביחסים בין המדינות

8. התערבותם של                             

9. טיבה של מערכת היחסים הנוכחית בין המדינות.

10. מדיניותם של                               

11. סיכום ומסקנות

12. ביבליוגרפיה

13. נספחים