משפטים – סמינריון במשפט עברי

עבודת סמינריון לדוגמא במשפט עברי

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

נושא הסמינריון: הסגרת עבריינים בראי המשפט העברי.open books

תיאור הסמינריון: הסמינריון בוחן את סוגיית הסגרת העבריינים בהיבטים השונים ובראי המשפט העברי.

תקציר הסמינריון: באמצעות הכלי של הסגרת עבריינים בין מדינות, הן מסוגלות לשתף פעולה באופן מיטבי בלוחמה בעבריינות ובפשע הבינלאומי. בעבודה זו נבחנת הסטוריית הסגרת הפושעים, אופיה, מטרותיה וטיבה לאור ההסטוריה, לרבות בראי המשפט העברי ולאור חוקי היסוד של מדינת ישראל, והמסקנות העולות מהשוואת הגישות השונות.

 

תוכן העניינים:

1. פתיחה

1.1 הקדמה

1.2 מבוא תיאורטי

1.3 משפט השוואתי

2. הסגרת עבריינים בראי המשפט העברי

2.1 היחס בתנ”ך ל                                  

2.2 דעתם של חז”ל ל                               

2.3 הפרשנות במקורות                                              

3. ההסגרה במשפט הישראלי

3.1 אופיו של ההליך.

3.2 הבסיס ה                      של הליך ההסגרה

3.3 האספקים של הליך ההסגרה מול המשפט הבינלאומי

3.4 ההסגרה בראי חוקי היסוד

3.5                                       

3.6 השיקולים והטעמים של הליך ההסגרה

3.7                                               

3.8 ההסטוריה החקיקתית של הליך ההסגרה

3.9 המסגרת הנורמטיבית של ההסגרה

3.10 הליך ההסגרה בראי בג”צ

4.                               במשפט הישראלי ביחס למשפט העברי

5. דעתו של כבוד השופט                              בפרשת                        

6. סוגיית ההסגר לפי שיטת כבוד הרב                                   

7.                                               

8. סיכום ומסקנות

9. ביבליוגרפיה ומקורות