מדעי הטבע – עבודת גמר בביולוגיה

עבודת גמר לדוגמא בביולוגיה

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

 נושא העבודה: השפעת צריכת אלכוהול על גוף האדםmarker on book

תאור עבודת הגמר: ידוע שאלכוהול מזיק לבריאות. בעבודה זו נבדקו שאלות רלוונטיות, כגון: האמנם צריכת אלכוהול מזיקה לבריאות? אם אמנם כן – מהי הכמות המזיקה לגופנו? מהן השפעותיה של צריכת האלכוהול על הגוף? האם יש דרך, מינון או זמן מועדף לצריכה? האם צריכת האלכוהול קשורה למצבים מסויימים או למחלות שונות, ואם כן – כיצד.

תקציר העבודה: בעבודה זו נסקרו מבחר מקורות מידע ומחקרים אודות השפעת האלכוהול על גוף האדם במגוון מצבים, כמויות ומינונים, ולפיהם גובשו המלצות בדבר צריכת האלכוהול המומלצת, לרבות תשובות לשאלות כמו מתי, כמה, איך, איזה, ועוד.

 

תוכן עניינים:

1. מבוא

2. מהו אלכוהול

3.                               בקשר לאלכוהול

4.                                      

5. מינונים של אלכוהול במשקאות ומזונות שונים

6. השפעת האלכוהול על גוף האדם

6.1                                       

6.2 גורמי                            

7. הגורמים השונים המשפיעים על שוני בהשפעת אלכוהול על אנשים שונים

7.1 כמות האלכוהול ומינונו

7.2 סוג האלכוהול

7.3 שעת צריכת האלכוהול

7.4 גיל צרכן האלכוהול

7.5 גורם ה                      

7.6 מינו של צרכן האלכוהול

7.7                                                

8. התמכרות לאלכוהול

9. השפעת האלכוהול על מצבים מנטליים שונים

10. הקשר בין אלכוהול לבין                        

11. הקשר בין צריכת אלכוהול להריון ולידה

12. הקשר בין                     לבין צריכת אלכוהול

13. הקשר בין צריכת אלכוהול למחלות ובעיות גופניות

14. השפעת צריכת אלכוהול על                          

15.                            

16. סיכום ומסקנות

17. ביבליוגרפיה

18. נספחים