מדעי החברה – סמינריון בקרימינולוגיה

עבודת סמינריון לדוגמא בקרימינולוגיה

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

נושא הסמינריון: הגירה והשפעתה על עבריינות

תאור הסמינריון: מתן סקירה רחבה של גורמים להגירה, בדיקת קיום קשר סיבתי שינוי ברמת הפשיעה להגירה, בחינת הקשר בין פשיעה להגירה לאוכלוסיית העולים.

מתן תוקף לממצאים תוך הסתמכות על תיאוריות מתחום הקרימינולוגיה. כתיבת עבודות סמינריוניות בתשלום

תקציר הסמינריון :

העבודה כוללת גישות שונות הבוחנות אפשרות של קיום קשר בין רמת פשיעה באוכלוסיה מסויימת (עולים חדשים ממדינות חבר העמים) ובחינת אפשרויות שונות לקיום קשר כזה. העבודה פותחת בסקירה מקיפה של עבודות קודמות שנעשו בתחום, סקירה של מגמות בהגירה, נתונים על שיעורי פשיעה, ובחינת הסברים שונים מתחום הכלכלה, תרבות, פסיכולוגיה ועוד לקיום קשר כזה.

העבודה סוקרת _____________ בעקבותיהם יצירה ____________________ בקרב מהגרים ____________________________________ עולם הפשע, כמו כן _________________ מאפייניה ______________ במשך השנים, _______________ מייחד ______________ בישראל כמדינה קולטת עליה.

 

תוכן עניינים

תקציר

1. תופעת ההגירה

1.1. _________

1.2. סוגי ___________

2. _________ אירופה

2.1. חוקי ______________

2.2. גורמי _________

2.3. _____________

2.4. _____________

2.5. ___________ העליה

3. קרימינולוגיה – בראי האקדמיה

3.1. ____________

3.2. פשיעה __________

3.3. ____________ פשיעה

3.4. ___________ קרימינולוגיה

3.4.1. תיאוריות ביולוגיות

3.4.1.1. פשע ותורשה

3.4.2. __________________

3.4.2.1. התיאוריה של פרויד

3.4.2.2. __________________ קולברג

3.4.2.3. תיאורית __________________ אישיים בין __________________

3.4.2.4. תיאורית הלמידה

3.4.3. __________________

3.4.4. תיאוריות אקולוגיות __________________ עבריינית

3.4.4.1. אסכולת __________________ חברתי

3.4.4.2. __________________

3.4.4.3. מרתון – תיאורית האנומיה

3.4.5. תיאוריות של תת תרבות ותיאוריות של הזדמנויות

3.4.5.1. __________________

3.4.5.2. __________________

3.4.6. __________________ דיפרנציאלית ו__________________ חברתית

3.4.6.1. סאתרלנד – תיאורית האיגוד הדיפרנציאלי

3.4.6.2. __________________אקרס – תיאורית הלימוד הדיפרנציאלי

3.4.6.3. דניאל גלזר – תיאורית זיהוי דיפרנציאלי ורצון דיפרנציאלי

3.4.6.4. הירשי – תיאורית השליטה

3.4.6.5. ___________ – תיאורית איזון השליטה

3.4.6.6. ________ וטרוויס – תיאורית שליטה _________

3.4.7. תיאורית התיוג

3.5. מדידה __________________ וסטייה בישראל

3.5.1. עיבוד נתוני המשטרה

3.5.2. פשיעה לא מדווחת

3.5.3. נתונים אודות המתלונן

3.5.4. מבנה __________________ הזמן

3.5.5. הכנסת שינויים __________________ פרסומם

3.5.6. סוג התיקים המובאים, __________________ בחשבון בדו”ח

3.5.7. תיקים גלויים

3.5.8. החלוקה לפי עבירות __________________

3.5.9. פילוח __________________

3.5.10. __________________ אינו מפורט דיו

3.6. נתוני השב”ס __________________

3.7. סקירת פסקי דין __________________

4. פשיעה והגירה

4.1. __________________ מהגרים

4.2. הקף התופעה ב__________________

4.3. פשיעה בקרב בני נוער __________________

5. סיכום ודיון

6. ביבליוגרפיה